Rapport om måltal og politikker 2013 - for kønssammensætningen i statslige institutioner og virksomheder

01-12-2014

Denne rapport indeholder en status for de statslige institutioners/virksomheders afrapportering af måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i deres ledelse. Rapporten er udarbejdet af konsulentfirmaet Navigent på vegne af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.