Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2014

27-02-2014

Afgivet til Folketinget af minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen den 27. februar 2014.