Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 - Hovedrapport

01-10-2014

Denne rapport indeholder resultaterne fra kommuner, regioner og statslige institutioners ligestillingsredegørelser 2013. I det følgende beskrives rapportens formål, baggrund og opbygning. Rapporten er udarbejdet af konsulentfirmaet Navigent på vegne af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold