Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2015

26-02-2015

Afgivet til Folketinget af minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold den 26. februar 2015