Rapport om måltal og politikker 2015 - for kønssammensætningen i statslige institutioner og virksomheder

28-12-2016

Med denne rapport gøres der for tredje gang status over de statslige institutioners og virksomheders afrapportering af måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i deres ledelse i 2015. Rapporten er udarbejdet på baggrund af modtagne indberetninger medio 2016.