Evaluering af den danske model for en mere ligelig kønssammensætning i bestyrelser i statslige institutioner og virksomheder

02-10-2017

Udarbejdet af Rambøll.