Forenkling og afbureaukratisering af ligestillingsredegørelser

01-11-2018

Rambøll Management Consulting (Rambøll) har i efteråret 2018 gennemført en undersøgelse af mulighederne for at afbureaukratisere og forenkle ligestillingsredegørelserne samt gøre dem mere anvendelige og vedkommende for kommuner, regioner og statslige myndigheder og institutioner. Undersøgelsen er gennemført på opdrag fra Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet.