Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer

01-06-2018

Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+ personer er en fireårig handlingsplan for perioden 2018-2021.

Forud for udarbejdelsen af handlingsplanen fik ligestillingsministeren en koordinerende funktion på LGBT+ området. De enkelte ministerier er fortsat ansvarlig for indsatser på deres område.

For at understøtte det koordinerende ansvar og udarbejdelsen af handlingsplanen er der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe med deltagelse af: Udenrigsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Kulturministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet og Erhvervsministeriet. Ligestillingsafdelingen i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er formand for arbejdsgruppen.

Handlingsplanen indeholder en række konkrete initiativer og indsatser bl.a. med fokus på:

 • Rådgivning, netværk og støtte
 • Fremme af åbenhed og inklusion på arbejdsmarkedet
 • Bekæmpelse af fordomme blandt unge og fremme af åbenhed i uddannelse
 • Bekæmpelse af homofobi og transfobi i det offentlige rum, sport og idræt
 • Styrke viden og rådgivning i sundhedsvæsenet og ældreplejen
 • Internationalt ansvar og samarbejde
 • Koordinerende funktion hos ligestillingsministeren
 • Gennemgang af lovgivning på tværs af ministerier

Finansiering af LGBT+ handlingsplanen

Den tidligere regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er i forlængelse af satspuljeaftalen 2018 enige om, at der udmøntes 12 initiativer, der styrker indsatsen i forhold til at øge tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+ personer.

Rammen på 25 mio. kr. fra 2018-21 udmøntes som en del af LGBT+ handlingsplanen i nedenstående initiativer:

 1. Ansøgningspulje til rådgivning, støtte og netværksmuligheder samt bekæmpelse af fordomme (I alt 7 mio. kr.). Er udmøntet i 2018 med midler til LGBT+ Danmark, Sex & Samfund samt TransAktion.
 2. Projekttilskud til Sabaah til styrket rådgivning og oplysning til minoritetsetniske LGBT+ personer og pårørende (I alt 2,9 mio. kr.)
 3. Kampagne med virksomheder og organisationer ift. åbenhed og inklusion på arbejdsmarkedet (I alt 1,2 mio. kr.)
 4. Undersøgelse og initiativer i forhold til barrierer for LGBT+ personer i idrætsforeninger og bekæmpelse af homo- og transfobi (I alt 1,8 mio. kr.)
 5. Indsatser til bekæmpelse af vold i homoseksuelle parforhold (I alt 0,4 mio. kr.)
 6. Informationsmateriale til pleje- og aktivitetspersonale på ældreområdet vedrørende ældre LGBT+ personer (I alt 0,5 mio. kr.)
 7. Etablering af videnscenter på transområdet (I alt 5,5 mio. kr.)
 8. Øget informationsindsats i relation til transpersoner (I alt 1,2 mio. kr.)
 9. Pilotprojekt om supplerende rådgivning af transkønnede (I alt 0,9 mio. kr.)
 10. Informationsmateriale målrettet forældre til børn født med DSD-tilstande (interkønnede) (I alt 0,6 mio. kr.)
 11. Styrket sundhedsindsats i almen praksis målrettet LGBT+ personer (I alt 2 mio. kr.)
 12. Undersøgelse af LGBT+ personers trivsel og levevilkår (I alt 1 mio. kr.)