Inspirationsmateriale - Vold kan forekomme

04-06-2018

Inspirationsmateriale til brug i de ældste klasser i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Materialet er baseret på den landsdækkende oplysningskampagne “Vold kan forekomme”. Kampagnen har til formål at forebygge vold i nære relationer og er igangsat af minister for ligestilling.