Kvinder i ledelse

05-03-2019

Denne analyse ser på udviklingen i kønsfordelingen mellem mænd og kvinder ansat i ledelsesstillinger. Analysen inkluderer både personer ansat i den offentlige og private sektor, men fokuserer særligt på ledere i den private sektor.