Rapport om måltal og politikker 2021 for kønssammensætningen i statslige institutioner og virksomheder

22-12-2022

Formålet med denne rapport er at gøre status over de statslige institutioner og virksomheders arbejde med at opstille måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og udarbejde politikker for kønssammensætningen i de øvrige ledelsesniveauer.