Rapport om måltal og politikker for kønssammensætning i statslige institutioner og virksomheder for 2021

Publiceret 22-12-2022

Med denne rapport gøres der status for de statslige institutioner og virksomheders arbejde med at fremme en ligelig kønsfordeling i deres bestyrelser i 2021.

Ligestillingsloven indebærer, at der skal opstilles måltal for kønssammensætning i bestyrelserne og laves politikker for kønssammensætningen i ledelsen i øvrigt.

Det er niende gang, rapporten udgives. Fra 2013 til 2021 er den gennemsnitlige andel af kvinder i bestyrelserne blandt de indberettende statslige institutioner og virksomheder steget med 3,9 procentpoint, og udgør nu 43,6 pct. I 2021 havde 54,2 pct. af bestyrelserne en ligelig fordeling af mænd og kvinder, dvs. der er mindst 40 pct. repræsentation af hvert køn.

Der kan læses mere om udviklingen i Rapport om måltal og politikker 2021 her.

Folketinget vedtog i april 2022 at styrke lovgivning om kønssammensætning i ledelse både for private virksomheder og den offentlige sektor. De nye regler træder i kraft den 1. januar 2023.