Ligestilling

Her kan du læse om, hvad afdelingen Ligestilling arbejder med.

På ligestillingsområdet arbejder vi for at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og LGBT+ personer, så alle har reelt lige rettigheder og muligheder for at udfolde sig og deltage i samfundet. Der skal være plads til at være den, man er, uden at blive mødt med diskrimination og fordomme. Ligestilling er en grundlæggende værdi, som vi arbejder for at fremme både nationalt og internationalt. 

Afdelingschef: Mette Kaae Hansen

Teamchefer: Kira Appel, Lisa Cassina og Neel Pryds Winkel